Dzieci do 3 roku życiaWSTĘP GRATIS

Bilet Normalny

6900plnJednodniowy

Bilet Ulgowy

5900plnJednodniowy
 • Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych
 • Studenci (do ukończenia 26 roku życia)
 • Renciści i Emeryci

Bilety Grupowe

4900plnJednodniowy
 • Powyżej 25 osób

Regulamin Rodzinnego Parku Rozrywki Nowa Holandia

Mając na uwadze bezpieczeństwo klientów Rodzinnego Parku Rozrywki, prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu.

 1. Dzieci mogą przebywać na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki wyłącznie pod opieką rodziców bądź opiekunów prawnych.
 2. Zakupiony bilet uprawniający do wejścia i korzystania z atrakcji można wykorzystać wyłącznie w dniu zakupu nie podlega on zwrotowi. Zabrania się przekazywania zakupionego biletu – opaski osobom trzecim.
 3. Zakupiony bilet nie upoważnia do korzystania z wypożyczalni sprzętu wodnego, oraz do korzystania z urządzeń wrzutowych znajdujących się na terenie parku.
 4. Zaraz po zakupie biletu – opaski należy ją w prawidłowy sposób założyć na prawej bądź lewej ręce.
 5. Zabrania się wnoszenia na teren Rodzinnego Parku Rozrywki wszelkiego rodzaju napojów i jedzenia.
 6. Personel Rodzinnego Parku Rozrywki nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Parku.
 7. Na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki przebywać można wyłącznie w godzinach jego otwarcia.
 8. Na teren Rodzinnego Parku Rozrywki zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt.
 9. Na teren Rodzinnego Parku Rozrywki zabrania się, wnoszenia broni palnej lub innych niebezpiecznych przedmiotów (noży, łańcuchów, kastetów, itp.).
 10. Na terenie parku zabrania się, jeżdżenia na deskorolkach, rowerach, hulajnogach oraz na wszelkiego rodzaju wrotkach.
 11. Podczas korzystania ze wszelkich atrakcji zabrania się jedzenia i picia.
 12. Korzystanie z Lwa Giganta, Dmuchanego placu zabaw, Basenu z kulkami, trampolin jest możliwe, jedynie po zdjęciu obuwia.
 13. Zabrania się korzystać z dmuchańca LEW GIGANT dzieciom poniżej 7 roku życia, z wyjątkiem:
  Góry miękkiej – na której mogą się bawić dzieci w wieku od lat 3

  Góry do wspinaczki na której mogą się bawić dzieci w wieku od lat 4

 14. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą korzystać z atrakcji LEW GIGANT wyłącznie pod kontrolą rodziców, lub opiekunów.
 15. W trakcie korzystania z atrakcji LEW GIGANT należy stosować ubrania z długim rękawem, oraz spodnie z długimi nogawkami i skarpetki, celem uniknięcia otarcia naskórka.
 16. Osoby znajdujące się na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki nie mogą swoim zachowaniem, stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych osób.
 17. Osobom będącym pod wpływem alkohol lub innych środków odurzających zabrania się korzystania z atrakcji Rodzinnego Parku Rozrywki.
 18. Zabrania się zaśmiecania terenu Rodzinnego Parku Rozrywki. Prosimy o zachowanie czystości, a zużyte butelki i opakowania prosimy wyrzucać do pojemników na śmieci.
 19. Zabrania się niszczenia zieleni (trawy, drzew i krzewów) na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki.
 20. Niszczenie infrastruktury Rodzinnego Parku Rozrywki jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności karnej.
 21. Na terenie parku obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów poza wyznaczonymi strefami.
 22. Bezwzględnie należy przestrzegać przepisów przeciwpożarowych. W szczególności zabrania się wzniecania ognia.
 23. Rodzicom i opiekunom prawnym przypominamy o wypełnianiu swych obowiązków nadzoru. W ramach tego obowiązku rodzice oraz opiekunowie odpowiadają za zachowanie i szkody spowodowane przez podopiecznych, którzy nie ukończyli 18 roku życia.
 24. Wejście na teren Rodzinnego Parku Rozrywki następuje na własną odpowiedzialność. Korzystając z atrakcji Rodzinnego Parku Rozrywki należy mieć świadomość, iż jak przy każdej innej rekreacyjnie uprawianej dyscyplinie sportu, istnieje ryzyko doznania urazu. Osoba akceptująca treść regulaminu podejmuje to ryzyko.
 25. Korzystanie z atrakcji Rodzinnego Parku Rozrywki może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody pracownika Parku.
 26. Zabrania się korzystania z atrakcji i urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 27. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń obsługi zarówno przed jak i w trakcie korzystania
 28. z Parku Rozrywki. W przypadku celowego ignorowania instrukcji użytkowania sprzętu takiego jak Lew Gigant, Dmuchany plac zabaw, Basen z kulkami, Tramwaj wodny, sprzęt wodny, trampoliny, park linowy, zoo, ścieżka edukacyjna, osada Wikingów, Wyspa Potworów, Wyspa Iluzji, Dworu Króla Artura, oraz wskazówek pracowników obsługi, zostaną Państwo wykluczeni z udziału, bez prawa do roszczeń o zwrot uiszczonej opłaty za bilet.
 29. Osoby znajdujące się na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi Parku.
 30. W przypadku występowania silnego wiatru, słabej widoczności, burzy i innych gwałtownych zjawisk atmosferycznych, mając na względzie bezpieczeństwo gości, zastrzegamy sobie prawo do czasowego unieruchomienia wybranych atrakcji lub urządzeń.
 31. Zabrania się korzystania z atrakcji niezgodnie z jej przeznaczeniem, a w szczególności wspinania się, podchodzenia zbyt blisko, opierania się o sprzęt.
 32. Na terenie zwierzyńca i ptaszarni znajdującym się na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki należy zachować spokój w sąsiedztwie wybiegów i klatek ze zwierzętami.
 33. Zabrania się hałasowania, straszenia, płoszenia, niepokojenia i drażnienia zwierząt.
 34. Bezwzględnie zabrania się karmienia zwierząt, z wyjątkiem karmy udostępnionej na terenie Parku lub po uzgodnieniu z obsługą.
 35. Zwiedzającym nie wolno wchodzić na ogrodzenia, przekraczać ogrodzeń i wszelkich barier.
 36. Zabrania się wchodzenia na teren wybiegów dla zwierząt.
 37. Zabrania się wrzucania na wybiegi jakichkolwiek przedmiotów.
 38. Z Parku Linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 39. Z Trasy Dziecięcej mogą korzystać dzieci od 3-go roku życia.
 40. Na Trasie Dziecięcej dzieci w wieku do 6 lat muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych.
 41. Wchodząc na teren oraz przeszkody parku linowego należy mieć świadomość, iż jak przy każdej innej rekreacyjnie uprawianej dyscyplinie sportu, istnieje ryzyko doznania urazu. Niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa ujętych w niniejszym regulaminie może być przyczyną poważnych wypadków. Każda osoba wchodząc na park linowy podejmuje to ryzyko.
 42. Trasa Dziecięca wyposażona jest w asekurację ciągłą firmy Vert Voltige. W związku z powyższym nie ma możliwości samodzielnego wypięcia się z liny asekuracyjnej.
 43. Wejście na Trasę Dziecięcą następuje po wykupieniu dodatkowego biletu wstępu oraz za zgodą obsługi Parku Linowego po założeniu sprzętu asekuracyjnego, który musi być zakładany w system asekuracji w obecności instruktora parku linowego.
 44. Na pojedynczej atrakcji może znajdować się tylko jedna osoba. Na podeście nie więcej niż dwie osoby.
 45. Podczas przechodzenia przez Trasę Dziecięcą wskazany jest spokój, nie można skakać i wspinać się po przeszkodach.
 46. W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów należy wezwać obsługę Parku Linowego.
 47. Podczas wizyty w Parku Linowym powinniśmy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.
 48. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.
 49. Dla osób, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiązuje całkowity zakaz korzystania z atrakcji w Parku Linowym.
 50. Niszczenie elementów Parku Linowego jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności karnej.
 51. Wszelkie zauważone usterki elementów atrakcji należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Parku Linowego.
 52. Właściciel Rodzinnego Parku Rozrywki jest uprawniony, bez obowiązku wypłacenia odszkodowania, do wyproszenia ze swego terenu osób, które nie uiściły opłaty za wstęp lub postępują wbrew przepisom i zarządzeniom. Kto przeszkadza innym gościom, używa infrastruktury i urządzeń parku wbrew instrukcjom i przepisom oraz nie podporządkowuje się zaleceniom personelu, może zostać wyproszony z terenu parku. Roszczenia o zwrot, choćby cząstkowej ceny za wstęp, zostaną oddalone.
 53. Wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody na zdrowiu, życiu lub mniemaniu osób zwiedzających, wynikającą z naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu i nieprzestrzegania jego postanowień, ponoszą osoby zwiedzające.
 54. Rodzinny Park Rozrywki nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu.
 55. Zabrania się nagrywania i wykorzystywania wszelakich materiałów audiowizualnych do celów komercyjnych bez pisemnej zgody właścicieli obiektu.
 56. Zakup biletu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Parkingi

Na naszych parkingach obowiązują zasady i przepisy Prawa o Ruchu Drogowym oraz znaki drogowe. Celem zagwarantowania bezpiecznego ruchu na tym obszarze, prosimy o dostosowywanie się do wskazówek pracowników służb porządkowych na parkingu oraz umieszczonego oznakowania. Prosimy stawiać swe pojazdy wyłącznie na przewidzianych do tego parkingach i stanowiskach.

W przypadku pozostawienia pojazdu poza wyznaczonym miejscem parkingowym i spowodowaniem utrudnień w ruchu, jesteśmy zmuszeni do odholowania Państwa pojazdu, na Państwa koszt i Państwa ryzyko. Przed opuszczeniem pojazdu prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na to, aby zamknąć drzwi, klapę bagażnika, okna i szyberdach i nie pozostawiać w środku jakichkolwiek widocznych przedmiotów. Prosimy również o niepozostawianie w pojeździe jakichkolwiek zwierząt. Za szkody powstałe na Państwa samochodzie z powodu wydarzeń nadzwyczajnych jak burza, grad, wybuch i pożar oraz za kradzieże lub uszkodzenia nie ponosimy odpowiedzialności.