Dofinansowanie Projektu

W związku z ubieganiem się przez REA GROUP Sp zo.o. Sp.k. o dofinansowanie projektu pt. "Opracowanie audytu i strategii wzorniczej sposobem na poprawę konkurencyjności REA GROUP Sp zo.o. Sp.k. na rynku usług gastronomicznych, turystycznych i rekreacyjnych" w ramach PO POLSKA WSCHODNIA, Działanie 1.4. "Wzór na konkurencję -etap I, Oś priorytetowa: Przedsiębiorczość Polska Wschodnia zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej.

 

Podstawa prawna: zasada konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Pliki do pobrania
Załącznik_1_Formularz_oferty_Rea_03.11.2017.doc
67.5 KB
Załącznik_2_do_Zapytania_Ofertowego_powiązania_03.11.2017.doc
60.5 KB
Załącznik_3_do_Wykaz_wykonanych_usług_wykonawca_rea_03.11.2017.doc
65.5 KB
Załącznik_4_do_Wykaz_wykonanych_usług_ekspert_rea_03.11.2017.doc
71.0 KB
Załącznik_5_Oświadczenie_o_dysponowaniu_potencjałem_technicznym,_pers.doc
62.5 KB
zapytanie_ofertowe_REA_03.11.2017.pdf
8.1 MB

Dołącz do Newslettera

I bądź najszybszy z informacjami o aktualizacjach i Ofertach Specjalnych.

Formularz kontaktowy

B      BAR                                  +48 55 233 89 90     nowaholandia@nowaholandia.pl          Nowa Holandia Dariusz Lange & Marek Cebula

        HOTEL                              +48 606 243 285      recepcja@nowaholandia.pl                                                Spółka Jawna

        PARK ROZRYWKI           +48 55 615 10 85     rpr@nowaholandia.pl                                            69 1930 1901 2810 0418 2553 0001

        CATERING / WESELA                                                                                                                              Nowe Pole 1B, 82-310 Elbląg

        ORGANIZACJA IMPREZ  +48 507 247 247     j.lazuka@nowaholandia.pl                                    Nip 578 29 23 134   Regon 280093510