Cennik i regulamin

CENNIK BILETÓW
BILET NORMALNY 27 PLN BILET ULOGOWY* 24PLN PO 60 ROKU ŻYCIA 14 PLN

*Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, studenci (do ukończenia 26 roku życia), renciści i emeryci.

2 + 1 Dwoje dorosłych + jedno dziecko 71 zł
2 + 2 Dwoje dorosłych + dwoje dzieci 93 zł
2 + 3 Dwoje dorosłych + troje dzieci 115 zł
DZIECI DO 3 ROKU ŻYCIA GRATIS GRUPY ZORGANIZOWANEPOWYŻEJ 25 OSÓB 20 zł

 

WAŻNE INFORMACJE

 

Regulamin Rodzinnego Parku Rozrywki 
Nowa HolandiaMając na uwadze bezpieczeństwo klientów Rodzinnego Parku Rozrywki, prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu.

 

 

1. Dzieci mogą przebywać na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki wyłącznie pod opiekąrodziców bądź opiekunów prawnych.

2. Zakupiony bilet uprawniające do wejścia i korzystania z atrakcji  można wykorzystać wyłącznie w dniu zakupu nie podlega on zwrotowi. Zabrania się przekazywania zakupionego biletu – opaski osobom trzecim. 


3. Zaraz po zakupie biletu – opaski należy ją w prawidłowy sposób założyć na prawej bądź lewej ręce.


4. Zabrania się wnoszenia na teren Rodzinnego Parku Rozrywki wszelkiego rodzaju napojów i jedzenia. 

5. Personel Rodzinnego Parku Rozrywki nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Parku.

6. Na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki przebywać można wyłącznie w godzinach jego otwarcia. 

7. Zakaz wprowadzania psów i innych zwierząt

8. Na teren Rodzinnego Parku Rozrywki zabrania się, wnoszenia broni palnej lub innych niebezpiecznych przedmiotów (noży, łańcuchów, kastetów, itp.).

9. Na terenie parku zabrania się, jeżdżenia na deskorolkach oraz na wszelkiego rodzaju wrotkach.

10. Podczas korzystania z Lwa Giganta, Dmuchanego placu zabaw, Basenu z kulkami zabrania się jedzenia i picia.

11. Korzystanie z Lwa Giganta, Dmuchanego placu zabaw, Basenu z kulkami jest możliwe, jedynie po zdjęciu obuwia.

12. Zabrania się korzystać z dmuchańca LEW GIGANT dzieciom poniżej 7 roku życia, z wyjątkiem:
• Góry miękkiej – na której mogą się bawić dzieci w wieku od lat 3
• Góry do wspinaczki na której mogą się bawić dzieci w wieku od lat 4

13. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą korzystać z atrakcji LEW GIGANT wyłącznie pod kontrolą rodziców, lub opiekunów. 

14. W trakcie korzystania z atrakcji LEW GIGANT należy stosować ubrania z długim rękawem, oraz spodnie z długimi nogawkami i skarpetki, celem uniknięcia otarcia naskórka. 

15. Osoby znajdujące się na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki nie mogą swoim zachowaniem, stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych osób.

16. Osobom będącym pod wpływem alkohol lub innych środków odurzających zabrania się korzystania z atrakcji Rodzinnego Parku Rozrywki.

17. Zabrania się zaśmiecania terenu Rodzinnego Parku Rozrywki. Prosimy o zachowanie czystości, a zużyte butelki i opakowania prosimy wyrzucać do pojemników na śmieci

18. Zabrania się niszczenia zieleni (trawy, drzew i krzewów) na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki.

19.Niszczenie infrastruktury Rodzinnego Parku Rozrywki jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności karnej. 

20. Na terenie parku obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów poza wyznaczonymi strefami. 

21. Bezwzględnie należy przestrzegać przepisów przeciwpożarowych. W szczególności zabrania się wzniecania ognia. 

22. Rodzicom i opiekunom prawnym przypominamy o wypełnianiu swych obowiązków nadzoru. W ramach tego obowiązku rodzice oraz opiekunowie odpowiadają za szkody spowodowane przez podopiecznych, którzy nie ukończyli 18 roku życia. 

23. Wejście na teren Rodzinnego Parku Rozrywki następuje na własną odpowiedzialność. 

Korzystając z atrakcji Rodzinnego Parku Rozrywki należy mieć świadomość, iż jak przy każdej innej rekreacyjnie uprawianej dyscyplinie sportu, istnieje ryzyko doznania urazu. Osoba akceptująca treść regulaminu podejmuje to ryzyko.

24. Korzystanie z atrakcji Rodzinnego Parku Rozrywki może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody pracownika Parku. 

25. Zabrania się korzystania z atrakcji i urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem.

26. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń obsługi zarówno przed jak i w trakcie korzystania z Parku Rozrywki. W przypadku celowego ignorowania instrukcji użytkowania sprzętu takiego jak Lew Gigant, Dmuchany plac zabaw, Basen z kulkami, Tramwaj wodny, sprzęt wodny, bryczka, kucyk, zoo, ścieżka edukacyjna, osada Truso,  oraz wskazówek pracowników obsługi, zostaną Państwo wykluczeni z udziału, bez prawa do roszczeń o zwrot uiszczonej opłaty za bilet.

27. Osoby znajdujące się na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi Parku. 

28. W przypadku występowania silnego wiatru, słabej widoczności, burzy i innych gwałtownych zjawisk atmosferycznych, mając na względzie bezpieczeństwo gości, zastrzegamy sobie prawo do czasowego unieruchomienia wybranych atrakcji lub urządzeń.

29. Zabrania się korzystania z atrakcji niezgodnie z jej przeznaczeniem, a w szczególności wspinania się, podchodzenia zbyt blisko, opierania się o sprzęt.

30. Na terenie zwierzyńca i ptaszarni znajdującym się na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki należy zachować spokój w sąsiedztwie wybiegów i klatek ze zwierzętami.

31. Zabrania się hałasowania, straszenia, płoszenia, niepokojenia i drażnienia zwierząt.

32. Bezwzględnie zabrania się karmienia zwierząt, z wyjątkiem karmy udostępnionej na terenieParku lub po uzgodnieniu z obsługą.

33. Zwiedzającym nie wolno wchodzić na ogrodzenia, przekraczać ogrodzeń i wszelkich barier dystansujących zwiedzających od klatek lub wybiegów.

34. Zabrania się wchodzenia na zaplecza wybiegów dla zwierząt i wszelkich obiektów hodowlanych.

35. Zabrania się wrzucania na wybiegi jakichkolwiek przedmiotów.

36. Właściciel Rodzinnego Parku Rozrywki  jest uprawniony, bez obowiązku wypłacenia odszkodowania, do wyproszenia ze swego terenu osób, które nie uiściły opłaty za wstęplub postępują wbrew przepisom i zarządzeniom. Kto przeszkadza innym gościom, używa infrastruktury i urządzeń parku wbrew instrukcjom i przepisom oraz nie podporządkowuje się zaleceniom personelu, może zostać wyproszony z terenu parku. Roszczenia o zwrot, choćby cząstkowej ceny za wstęp, zostaną oddalone.

37. Wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody na zdrowiu, życiu lub mniemaniu osób zwiedzających, wynikającą z naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu i nieprzestrzegania jego postanowień, ponoszą osoby zwiedzające.

38.Rodzinny Park Rozrywki nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu.

39. Zakup biletu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

 

Parkingi
 

 

Na naszych parkingach obowiązują zasady i przepisy Prawa o Ruchu Drogowym oraz znaki drogowe zbędne. Celem zagwarantowania bezpiecznego ruchu na tym obszarze, prosimy o dostosowywanie się do wskazówek pracowników służb porządkowych na parkingu oraz umieszczonego oznakowania. Prosimy stawiać swe pojazdy wyłącznie na przewidzianych do tego parkingach i stanowiskach. W przypadku pozostawienia pojazdu poza wyznaczonym miejscem parkingowym i spowodowaniem utrudnień w ruchu, jesteśmy zmuszeni do odholowania Państwa pojazdu, na Państwa koszt i Państwa ryzyko. Przed opuszczeniem pojazdu prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na to, aby zamknąć drzwi, klapę bagażnika, okna i szyberdach i nie pozostawiać w środku jakichkolwiek widocznych przedmiotów. Prosimy również o niepozostawianie w pojeździe jakichkolwiek zwierząt. Za szkody powstałe na Państwa samochodzie z powodu wydarzeń nadzwyczajnych jak burza, grad, wybuch i 
pożar oraz za kradzieże lub uszkodzenia nie ponosimy odpowiedzialności.

Dołącz do Newslettera

I bądź najszybszy z informacjami o aktualizacjach i Ofertach Specjalnych.

Formularz kontaktowy

Bar / Kasy Parku
55 233 89 90 / 55 615 10 85
Marcin Maj
+48 602 855 255
Jacek Łazuka
+48 507 247 247

Kompleks Gastronomiczno-Rekreacyjny
Nowa Holandia REA GROUP Sp. z o.o. Sp.K.

 69 1930 1901 2810 0418 2553 0001

Nowe Pole 1B, 82-310 Elbląg
NIP: 578 - 29 - 23 - 134
REGON: 280093510